Studenci WSPS/APS o Marii Grzegorzewskiej

Prace magisterskie i licencjackie

Opracowanie: Informatorium APS

Tytuł: Poglądy Marii Grzegorzewskiej na problem społecznego niedostosowania.
Autor: Kalisz, Zofia.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: WSPS, 1980.
Słowa kluczowe: Niedostosowanie społeczne ; Grzegorzewska Maria

Tytuł: Poglądy Marii Grzegorzewskiej na kształtowanie osobowości nauczyciela.
Autor: Ceran, Jolanta.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: WSPS, 1990.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; osobowość nauczyciela; kształtowanie osobowości

Tytuł: Powstanie i analiza koncepcji metody ośrodków pracy stworzonej przez Marię Grzegorzewską z inspiracji Owidiusza Decroly'ego.
Autor: Magiera, Anna.
Miejsce i rok obrony: WSPS, 1990.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; metoda ośrodków pracy; Decroly Owidiusz, metoda ośrodków zainteresowań; rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo

Tytuł: Maria Grzegorzewska - redaktorka i autorka "Szkoły Specjalnej".
Autor: Szymborska, Ewa.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: WSPS, 1991.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; SZKOŁA SPECJALNA (czasopismo); Szkolnictwo specjalne; Historia szkolnictwa

Tytuł: Od metody ośrodków zainteresowań Owidiusza Decroly'ego do metody ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej - charakterystyka i implikacje.
Autor: Chojnacki, Grzegorz.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: WSPS, 1992.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria ; Metoda OŚRODKÓW PRACY; Decroly Owidiusz; Metoda OŚRODKÓW ZAINTERESOWAŃ; Rewalidacja upośledzonych umysłowo; Historia pedagogiki specjalnej; Metody pedagogiki specjalnej

Tytuł: Janina Doroszewska i Maria Grzegorzewska. Więzy przyjaźni, wspólnoty działań w zakresie pedagogiki specjalnej.
Autor: Bogudzińska, Iza.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: WSPS, 1996.
Słowa kluczowe: Doroszewska Janina; Grzegorzewska Maria; Pedagogika specjalna

Tytuł: Akademia Pedagogiki Specjalnej i jej studenci (studium socjologiczne opinii studentów o swojej uczelni).
Autor: Stępowska, Kamila.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2003.
Słowa kluczowe: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Studium socjologiczne; Opinie młodzieży o szkole

Tytuł: Uprawnienia osób niepełnosprawnych w koncepcji Marii Grzegorzewskiej.
Autor: Celej, Monika.
Miejsce i rok obrony: Dęblin: APS, 2004.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; Niepełnosprawni w społeczeństwie; Prawa osób niepełnosprawnych; Uprawnienia niepełnosprawnych

Tytuł: Etyczne aspekty pedagogiki specjalnej w ujęciu Marii Grzegorzewskiej.
Autor: Wrótniak, Sylwia.
Miejsce i rok obrony: Dęblin: APS, 2004.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; Pedagogika specjalna; Metoda OŚRODKÓW PRACY; Zadania pedagogiki specjalnej; Etyka w pedagogice specjalnej

Tytuł: Poglądy Marii Grzegorzewskiej na funkcję i rolę nauczyciela.
Autor: Sukiennik, Anna.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2004.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; Wzór nauczyciela; Nauczyciel

Tytuł: Sylwetka nauczyciela współczesnego.
Autor: Kalbarczyk, Andrzej.
Miejsce i rok obrony: Dęblin: APS, 2005.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria ; Nauczyciel jako zawód; Osobowość nauczyciela; Nauczyciel współczesny; Etyka zawodowa nauczyciela ; Reforma systemu oświaty z 1999 roku; Kotarbiński Tadeusz; Powołanie do zawodu

Tytuł: Życie i twórczość Marii Grzegorzewskiej w kontekście współczesności.
Autor: Tyburca, Dorota.
Miejsce i rok obrony: Dęblin: APS, 2006.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; Wybitni pedagodzy specjalni; Koncepcja pedagogiki specjalnej; Pedagogika specjalna współcześnie

Tytuł: Myśl pedeutologiczna Marii Grzegorzewskiej i Janiny Doroszewskiej.
Autor: Adamkiewicz, Edyta.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2007.
Słowa kluczowe: Integracja niepełnosprawnych; Doroszewska Janina; Grzegorzewska Maria; Metoda OŚRODKÓW PRACY; Osobowość nauczyciela; Nauczyciel; Pedeutologia jako wiedza o nauczycielu

Tytuł: Życie i działalność Marii Grzegorzewskiej.
Autor: Gruszka, Małgorzata.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2008.
Słowa kluczowe: Pedagog specjalny; Grzegorzewska Maria; Wybitni pedagodzy specjalni

Tytuł: Monografia Zespołu Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Rawie Mazowieckiej.
Autor: Janiak, Sylwia.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2011.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; Zespół Placówek Specjalnych; Monografia Zespołu Placówek Specjalnych

Tytuł: Osoba patrona uczelni jako wartość dla społeczności akademickiej.
Autor: Majewska, Ewa.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2011.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; Tradycja; Patron uczelni; Pedagogika Marii Grzegorzewskiej

Tytuł: Myśl pedeutologiczna Marii Grzegorzewskiej.
Autor: Łojewska, Katarzyna.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2011.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; Wybitni pedagodzy specjalni; Myśl pedeutologiczna

Tytuł: Ewolucja kształcenia niepełnosprawnych intelektualnie w świetle czasopisma SZKOŁA SPECJALNA w latach 1924-2009.
Autor: Domańska, Magdalena.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2012.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; SZKOŁA SPECJALNA (czasopismo); Wybitni pedagodzy specjalni; Kształcenie niepełnosprawnych intelektualnie; Historia kształcenia niepełnosprawnych; Borzyszkowska Halina

Tytuł: Maria Grzegorzewska - życie i działalność.
Autor: Laskowska, Justyna.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2012.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria; Pedagogika specjalna; Osobowość nauczyciela; Wybitni pedagodzy specjalni; Działalność pedagogiczna; Działalność społeczna; Działalność naukowa

Tytuł: Idea streetworkingu na podstawie działalności Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej.
Autor: Wiak, Weronika.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2013.
Słowa kluczowe: Pedagogika ulicy; Streetworking; Marginalizacja dzieci i młodzieży; Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej

Tytuł: LISTY DO MŁODEGO NAUCZYCIELA Marii Grzegorzewskiej.
Autor: Stec, Anna.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2014.
Słowa kluczowe: Pedagog specjalny; Grzegorzewska Maria; Pedagogika specjalna; Nauczyciel; Uczeń niepełnosprawny; Powołanie do zawodu nauczyciela; LISTY DO MŁODEGO NAUCZYCIELA

Tytuł: Maria Grzegorzewska jako mentorka młodych nauczycieli.
Autor: Kulesza, Monika.
Miejsce i rok obrony: Warszawa: APS, 2014.
Słowa kluczowe: Grzegorzewska Maria (1888-1967); Pedagogika specjalna; Nauczyciel; Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej PIP ; Państwowy Instytut Nauczycielski