Zjazd Absolwentów PIPS - WSPS - APS

Zapraszamy uczestników Zjazdu Absolwentów do udziału w uczelnianych uroczystościach obchodów 95-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej